Ratainsinöörin talo, kaupunginmuseon rakennus

Ratainsinöörin talo, kaupunginmuseon rakennus

Virkamiesrakennus valmistui syksyllä vuonna 1858. Alkujaan se oli tarkoitettu neljälle perheelle. Rautatieliikenteen alkaessa vuonna 1862 rakennuksessa sijaitsi asemapäällikön asunto, lennätin, lipputoimisto sekä muuta asematilaa. 1870-luvulta lähtien rakennus oli VR:n käytössä ratainsinöörin asuntona.

Vuonna 1960 rakennusta laajennettiin rakentamalla kaksi rakennusmestarin toimistohuonetta ja konttorihuone. Laajennusosan alle rakennettiin kellaritiloja. Rakennus toimi VR:n toimistotiloina vuoteen 1970, jolloin kaupunki vuokrasi sen kaupunginmuseon tiloiksi ja työsuhdeasunnoksi. Rakennus on ollut vuodesta 1993 lähtien kaupungin omistuksessa. Vuosina 1997-98 rakennus peruskorjattiin.

museon lasikuistiUlkorakennus oli alunperin kaksiosainen. Sen itäpäädyssä sijaitsi ulkovessa, navetta ja puuliiteri. Länsipäädyssä oli erillinen saunarakennus. Asemapäälliköllä oli työsuhdelehmä, jonka talviheinät VR hankki. Ratainsinööri Fagerholmin aikana 1930-luvulta 1950-luvulle perheellä oli mm. lampaita ja kanoja. Sota-aikana ulkorakennukseen oli varastoitu saksalaisten sotilaiden muonaa.