Kartsalla – Entisten nuorten Riihimäki -kaupunkiopas

Kartsalla – Entisten nuorten Riihimäki -kaupunkiopas

Kartsalla -sähköinen kaupunkiopas toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistäminen -hankkeena. Kartsalla-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 1950–1990-luvun riihimäkeläistä nuorisokulttuuria ja kaupungin eri aikakausien nuorisopaikkoja esittelevä verkkosivusto www.kartsalla.fi.

Hankkeen yhteydessä toteutettiin sähköinen Kartsamuistot talteen! -muistitietokeruu (6.2.–8.3.2015), jossa kerättiin yhteensä 150 riihimäkeläisen entisen nuoren nuoruusmuistoja. Muistitietoaineistoa käytettiin valokuva-, sanomalehti- ja muun aikalaismateriaalin lisäksi verkkosivujen päälähteinä. Verkkosivuilla esitellään yhteensä 16 nuorisopaikkaa, joiden yhteydessä tarkastellaan riihimäkeläistä nuorisokulttuuria myös yleisemmin eri vuosikymmeninä.

Verkkosivujen lisäksi esitellyt nuorisopaikat merkittiin kaupunkikuvaan sijoitettujen QR-koodilaattojen avulla, joiden kautta kohteisiin pystyy tutustumaan myös mobiilisti älykännykän avulla. Kartsalla-verkkosivut toimivat tiiviinä osana kaupunginmuseon Kartsalla-näyttelykokonaisuutta ja -tapahtumia. Verkkosivut ovat tarkoitettu pysyväksi osaksi kaupunginmuseon verkkopalveluja, ja niihin voi tutustua myös fyysisten näyttelyiden päätyttyä.

Verkkosivut avattiin yleisölle 7.5.2015 ja niihin oli joulukuuhun 2015 mennessä tutustunut yli 15 000 käyttäjää.