Arkeologinen toiminta

Riihimäellä on tehty arkeologista tutkimusta ensimmäisiä kertoja 1980-luvulla, mutta laajempiin tutkimuksiin ryhdyttiin vuonna 1997 toteutetun Silmäkenevan suoalueen inventoinnin jälkeen.

Kaupunginmuseolle myönnetyn EU:n hankerahoituksen myötä toteutettiin vuosina 2000 – 2002 Esihistorian pauloissa -projekti. Hankkeessa oli mukana Riihimäen lisäksi myös Hyvinkää, Loppi ja Hausjärvi. Inventointien ja niiden täydennysten kautta saatiin runsaasti tietoa etenkin alueen kivikautisista kohteista.

Riihimäellä tutkimuksia tehtiin etenkin Silmäkenevalla usealla eri suokohteella, kuten Sinivuokkoniemellä ja Silmäkeneva E -nimisellä kivikautisella paikalla.

Kaupunginmuseon toimesta on tehty myös viranomaistoimintaan, lähinnä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä, mm. 2004 Herajoen Hermannintien, 2006 Kalmun ja Parmalan sekä 2007 Etelä-Vahteriston kaava-alueiden muinaisjäännösselvitykset.

Tutkimuksiin liittyen on julkaistu kirjat Riihimäen esihistoria (2001) ja Esihistorian pauloissa (2004). Vuonna 2007 museolla oli esillä ”Löytöjä muinaisjärven rannoilta. Riihimäen seutu kivikaudella” -näyttely, jossa yleisölle esiteltiin esille kaivettuja löydöksiä ja tutkimuksissa tehtyjä havaintoja.

 

Kaivaus- ja inventointikertomukset:

 

Riihimäki

Riihimäki Silmäkeneva Ahjopalo ja Arolampi Sinivuokkoniemi Arkeologiset tutkimukset
1998 Heikki Matiskainen, Timo Jussila

 

Arolampi Sinivuokkoniemi Arkeologiset tutkimukset
1999 Heikki Matiskainen, Timo Jussila

 

Riihimäen Silmäkenevan alueen arkeologiset tutkimukset
2000 Heikki Matiskainen, Mikhail G. Zhilin, Antti Bilund

 

Riihimäen kunnan esihistoriallinen inventointi
2001
Oula Seitsonen

 

Riihimäen Silmäkenevan alueen arkeologiset tutkimukset
2001 Heikki Matiskainen, Mikhail G.Zhilin, Juha Ruohonen, Oula Seitsonen

 

Riihimäki [7D] Arolammi Sinivuokkoniemi Kivikautisen suokohteen kaivaus
2002 Riihimäen kaupunginmuseo, Juha Ruohonen

 

Riihimäki [8] Silmäkeneva E Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
2002 Antti Bilund

 

Maakaasuputken linjan tarkastus Riihimäen Silmäkenevalla
2.-3.5.2002

 

Riihimäen muinaisjäännösteninventointi
2002
Riihimäen kaupunginmuseo, Juha Ruohonen

 

Riihimäki Silmäkenevan saari 3 B Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
2003 Petro Pesonen, Museovirasto

 

Riihimäki Herajoki Parmala asemakaava-alueen muinaisjäännösselvitys
2006 Riihimäen Kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset, FM Juha Ruohonen 8.8.2006

 

Riihimäki Etelä-Vahteristo Logistiikkakeskusalueen muinaisjäännösselvitys
2006–2007 Riihimäen Kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset, FM Juha Ruohonen

 

Riihimäki Kalmu muinaisjäännösselvitys
2006 Riihimäen kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset, FM Juha Ruohonen 31.12.2006

 

Riihimäki Haapahuhta Sammalisto muinaisjäännösselvitys
2008 Riihimäen kaupunki / Tekninen virasto, FM Juha Ruohonen

 

Loppi

Lopen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi
2000
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

 

Loppi, Pilpala, Tevännön eteläranta Arkeologiset kaivaukset
2001 FM Hanna- Maria Pellinen, Turussa 12.10.2001

 

Loppi, Topeno, Valkeaveden kannas Arkeologiset kaivaukset
2001 Juha Hirvilammi, Turussa 12.12.2001

 

Loppi Karhumäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
2002 Antti Bilund, Turussa 31.3.2003

 

Loppi Saukonnokka Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
2002 Antti Bilund, Turussa 6.2.2002

 

Arkeo-osteologinen analyysi esihistoriallisten asuinpaikkojen luuaineistosta – Hausjärvi, Lempiönkärki , Hyvinkää, Joentaka sekä Loppi, Saukonnokka ja Karhumäki
2003
FM Auli Toronen, Riihimäen Kaupunginmuseo, Esihistorian pauloissa-projekti 28.5.2003

 

Hausjärvi

Hausjärven esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi
2000
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

 

Hausjärvi Teuronjoki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
2001 Antti Bilund

 

Hausjärvi Teuronjoen suu S Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
2001 Antti Bilund, Juha Ruohonen

 

Hausjärvi Lempiönkärki Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan sekä todennäköisesti historialliselle ajalle ajoittuvan röykkiön kaivaus
2002 Antti Bilund

 

Hausjärvi [66] Teuronjoen suu S Hautamaisten painanteiden kaivaus
2002
Riihimäen kaupunginmuseo, Juha Ruohonen

 

Hausjärvi Saukkonen
1983

 

Hyvinkää

Hyvinkään muinaisjäännösinvestointi
2002
Antti Bilund, Oula Seitsonen

 

Hyvinkää Joentaka Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
2002
Antti Bilund

 

Uusia esihistoriallisia löytöjä Hyvinkäältä
Oula Seitsonen ja Sanna Puttonen
Arkeologian oppiaine, Helsingin yliopisto
13.4.2006

 

<<< Kokoelmat