Hankkeet

<<< Museomme

Talvisodan aika Riihimäellä

Julkaistu by on syys 22, 2020 in Hankkeet | Kommentit pois päältä artikkelissa Talvisodan aika Riihimäellä

Riihimäen kaupunginmuseon ja Hamkin Tieto- ja viestintätekniikan yhteistyöhankkeena syntynyt virtuaalinäyttely. Riihimäen kaupunginmuseo sai hankkeelle Museoviraston Innovatiivisten hankkeiden avustuksen vuonna 2019.

Museon avoinnaoloaikana perusnäyttelyn yhteydessä nähtävä virtuaalinäyttely on sijoitettu kaupunginmuseon pihalla sijaitsevan vanhan väestönsuojan 3D-mallinnuksen uumeniin. Kurkistuksen virtuaalinäyttelyn tunnelmiin saa myös Youtubessa.

 

https://riihimaenkaupunginmuseo.fi/vierailulle-museoon/nayttelyt/talvisodan-aika-riihimaella/

Riihimäen Sussexin kunnostushanke

Julkaistu by on syys 9, 2016 in Hankkeet | Kommentit pois päältä artikkelissa Riihimäen Sussexin kunnostushanke

Riihimäen Sussexin kunnostushanke

1937 RIIHIMÄEN SUSSEX 2017

Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmissa on todellinen paikallishistoriallinen aarre.

Riihimäen palolaitoksen entinen Fordson Sussex -paloauto täyttää vuonna 2017 kunnioitettavat 80 vuotta. On aika kunnostaa kansainvälisestikin harvinainen auto käyttökuntoiseksi ja kaikkien kiinnostuneiden nähtäväksi sellaisena kuin se oli palokuntaurallaan. Kunnioitetaan auton tarinaa.

Hankkeen tavoite

Tavoittemme on

  • dokumentoida Riihimäen Sussex
  • kunnostaa Fordson Sussexin tekniikka talven 2017 aikana
  • saattaa kevään ja kesän 2017 kuluessa auto entiseen loistoonsa
  • museoajoneuvostatus
  • Riihimäen Sussex esittäytyminen Riihimäen kaduilla Riihimäki-päivänä 2017
  • Riihimäen Sussexin tallin yhteydessä näyttely autosta
  • Julkaisu auton vaiheista ja kunnostushankkeesta

Lisää hankkeesta omalla Sussex-sivullaan.

Annamme mielellämme lisätietoja hankkeesta ja kerromme miten voit olla halutessasi olla tukemassa hankettamme. Viimeisimmät auton kuulumiset päivitetään aina auton Facebook-sivulle: facebook.com/riihimaensussex. Sivua pystyy seuraamaan myös, vaikka ei kuuluisikaan Facebookiin.

 

Esineiden aika

Julkaistu by on joulu 16, 2015 in Hankkeet | Kommentit pois päältä artikkelissa Esineiden aika

1.6.–30.6. & 31.8.2015–5.2.2016

Esineiden aika -projektin tarkoituksena on läpikäydä Riihimäen kaupunginmuseon esine-, huonekalu- ja tekstiilikokoelmia museaalisesta näkökulmasta. Projektin yhteydessä kokoelmien säilytystiloihin tehdään uudelleenjärjestelyjä, joiden tarkoituksena on parantaa esineturvallisuutta ja kokoelmien käytettävyyttä.

Projektin yhteydessä pyritään luomaan käytänteitä, jotka mahdollistavat kokoelmien käytettävyyden, saavutettavuuden ja esineturvallisuuden lisääntymisen. Uusia käytänteitä ovat mm. tekstiilivaraston uusi varastopaikkakoodisto sekä esinelaatikoiden merkitsemisjärjestelmä. Kokoelmaesineiden luettelointitietoja täydennetään ja luettelointityötä tehdään niin, että kirjatut tiedot olisivat tulevaisuudessa suoraan siirrettävissä uuteen luettelointijärjestelmään.

Museon luetteloitua ja luetteloimatonta esineistöä käydään kriittisesti läpi Kaupunginmuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa lueteltujen tallennusvastuun kriteerien avulla. Tavoitteena on, että kaupunginmuseon esinekokoelmat sisältäisivät ensisijaisesti vain museon tallennusvastuualueisiin kuuluvaa esineistöä. Hankkeen yhteydessä myös päivitetään museon kokoelmapoliittinen ohjelma vuodelta 2013 ja pohditaan kokoelmapoistojen periaatteita ja toimintaprosessia.

Kartsalla – Entisten nuorten Riihimäki -kaupunkiopas

Julkaistu by on loka 29, 2015 in Hankkeet | Kommentit pois päältä artikkelissa Kartsalla – Entisten nuorten Riihimäki -kaupunkiopas

Kartsalla – Entisten nuorten Riihimäki -kaupunkiopas

Kartsalla -sähköinen kaupunkiopas toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistäminen -hankkeena. Kartsalla-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin 1950–1990-luvun riihimäkeläistä nuorisokulttuuria ja kaupungin eri aikakausien nuorisopaikkoja esittelevä verkkosivusto www.kartsalla.fi.

Hankkeen yhteydessä toteutettiin sähköinen Kartsamuistot talteen! -muistitietokeruu (6.2.–8.3.2015), jossa kerättiin yhteensä 150 riihimäkeläisen entisen nuoren nuoruusmuistoja. Muistitietoaineistoa käytettiin valokuva-, sanomalehti- ja muun aikalaismateriaalin lisäksi verkkosivujen päälähteinä. Verkkosivuilla esitellään yhteensä 16 nuorisopaikkaa, joiden yhteydessä tarkastellaan riihimäkeläistä nuorisokulttuuria myös yleisemmin eri vuosikymmeninä. (lisää…)

Liikuta-hanke 2014

Julkaistu by on kesä 16, 2015 in Hankkeet | Kommentit pois päältä artikkelissa Liikuta-hanke 2014

LiiKuTa – liikuttaa kehoa ja mieltä!

LiiKuTa – hyvinvointia liikunnasta, kulttuurista ja taiteesta oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Riihimäen kaupungin museot -yksikön hallinnoima hanke, jota toteutetiin yhteistyössä kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Hankkeen alueellisia yhteistyökumppaneita ovat Lopen ja Hausjärven kunnat.

(lisää…)

Arkeologiset tutkimukset

Julkaistu by on helmi 6, 2015 in Hankkeet | Kommentit pois päältä artikkelissa Arkeologiset tutkimukset

Riihimäellä on tehty arkeologista tutkimusta ensimmäisiä kertoja 1980-luvulla, mutta laajempiin tutkimuksiin ryhdyttiin vuonna 1997 toteutetun Silmäkenevan suoalueen inventoinnin jälkeen.

Esihistorian pauloissa

Kaupunginmuseolle myönnetyn EU:n hankerahoituksen myötä toteutettiin vuosina 2000 – 2002 Esihistorian pauloissa -hanke. Hankkeessa oli mukana Riihimäen lisäksi myös Hyvinkää, Loppi ja Hausjärvi. Inventointien ja niiden täydennysten kautta saatiin runsaasti tietoa etenkin alueen kivikautisista kohteista.

Riihimäellä tutkimuksia tehtiin etenkin Silmäkenevalla usealla eri suokohteella, kuten Sinivuokkoniemellä ja Silmäkeneva E -nimisellä kivikautisella paikalla.

Hankkeen yhteydessä tehtiin 3D-animaatioita, joita on nähtävillä Youtubessa.

Viranomaistoiminta

Kaupunginmuseon toimesta on tehty myös viranomaistoimintaan, lähinnä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä, mm. 2004 Herajoen Hermannintien, 2006 Kalmun ja Parmalan sekä 2007 Etelä-Vahteriston kaava-alueiden muinaisjäännösselvitykset.

Tutkimuksiin liittyen on julkaistu kirjat Riihimäen esihistoria (2001) ja Esihistorian pauloissa (2004). Vuonna 2007 museolla oli esillä ”Löytöjä muinaisjärven rannoilta. Riihimäen seutu kivikaudella” -näyttely, jossa yleisölle esiteltiin esille kaivettuja löydöksiä ja tutkimuksissa tehtyjä havaintoja.

Museolla säilytettävät kaivaus- ja inventointikertomukset

Hausjärvi Saukkonen 1983

Riihimäki Silmäkeneva Ahjopalo ja Arolampi Sinivuokkoniemi
Arkeologiset tutkimukset 1998
Heikki Matiskainen, Timo Jussila

Riihimäki Arolampi Sinivuokkoniemi
Arkeologiset tutkimukset 1999
Heikki Matiskainen
Timo Jussila

Riihimäen Silmäkenevan alueen arkeologiset tutkimukset 2000
Heikki Matiskainen
Mikhail G. Zhilin
Antti Bilund

Riihimäen kunnan esihistoriallinen inventointi 2001
Oula Seitsonen

Riihimäen Silmäkenevan alueen arkeologiset tutkimukset 2001
Heikki Matiskainen
Mikhail G.Zhilin
Juha Ruohonen
Oula Seitsonen

Riihimäki [7D] Arolammi Sinivuokkoniemi
Kivikautisen suokohteen kaivaus 2002
Riihimäen kaupunginmuseo
Juha Ruohonen

Riihimäki [8] Silmäkeneva E
Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2002
Antti Bilund

Maakaasuputken linjan tarkastus Riihimäen
Silmäkenevalla 2.-3.5.2002

Riihimäen muinaisjäännösten inventointi 2002
Riihimäen kaupunginmuseo
Juha Ruohonen

Riihimäki Silmäkenevan saari 3 B
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
Petro Pesonen 2003
Museovirasto

Riihimäki Arolampi Jusula S
Kivikautisen asuinpaikan tarkastus 18.3.2003
Juha Ruohonen

Riihimäki Herajoki Hermannintien asemakaava
arkeologinen inventointi 12.8.-15.8.2004
Juha Ruohonen

Riihimäki Herajoki Parmala
asemakaava-alueen muinaisjäännösselvitys 2006
Riihimäen Kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset
Juha Ruohonen

Riihimäki Etelä-Vahteristo
Logistiikkakeskusalueen muinaisjäännösselvitys 2006–2007
Riihimäen Kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset
Juha Ruohonen

Riihimäki Kalmu muinaisjäännösselvitys 2006
Riihimäen kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset
Juha Ruohonen

Riihimäki Haapahuhta Sammalisto muinaisjäännösselvitys 2008
Riihimäen kaupunki / Tekninen virasto
Juha Ruohonen

Lopen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi v.2000
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

Loppi, Pilpala, Tevännön eteläranta
Arkeologiset kaivaukset 2001
Hanna- Maria Pellinen

Loppi, Topeno, Valkeaveden kannas
Arkeologiset kaivaukset 2001
Juha Hirvilammi

Loppi Karhumäki
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2002
Antti Bilund

Loppi Saukonnokka
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2002
Antti Bilund

Arkeo-osteologinen analyysi esihistoriallisten
asuinpaikkojen luuaineistosta –
Hausjärvi, Lempiönkärki , Hyvinkää, Joentaka sekä
Loppi, Saukonnokka ja Karhumäki
Auli Toronen
Riihimäen Kaupunginmuseo
Esihistorian pauloissa -projekti
28.5.2003

Hausjärven esihistoriallisten
muinaisjäännösten inventointi v.2000
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

Hausjärvi Teuronjoki
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2001
Antti Bilund

Hausjärvi Teuronjoen suu S
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2001
Antti Bilund
Juha Ruohonen

Hausjärvi Lempiönkärki
Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan sekä todennäköisesti historialliselle ajalle ajoittuvan röykkiön kaivaus 2002
Antti Bilund

Hausjärvi [66] Teuronjoen suu S
Hautamaisten painanteiden kaivaus 2002
Riihimäen kaupunginmuseo
Juha Ruohonen

Hyvinkään muinaisjäännösinvestointi 2002
Antti Bilund
Oula Seitsonen

Hyvinkää Joentaka
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2002
Antti Bilund

Uusia esihistoriallisia löytöjä Hyvinkäältä
Oula Seitsonen ja Sanna Puttonen
Arkeologian oppiaine
Helsingin yliopisto
13.4.2006